dansk.smalldari.smallenglish.smallpashto.small

nahimi.dk

ارتباط

سایت ازاد و بی طرف:
مسولیت محتیوی نوشته ها به دوش نویسنده ګان است. لطفاً نوشته ها ، اشعار و سایر مطالب را به ایمیل زیرین ارسال نماید:

email adress

مقاله های تازه

مقاله های بیشتر خوانده شده

بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته

2kamanie / 2 / 2013
انتشار این مطلب در بی بی سی و شماری از سایت ها، یکی از شواهدی می باشد که در کنار بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته، نشان می دهد. جمهوری اسلامی ایران با اتحاد جماهیر شوروی بشکلی همکاری اعلان ناشده ای استراتیژیک داشته است.

علت پیدایش هشت حزب و جنگ داخلی میان آنان در جامعه شیعی افغانستان نیز در رابطه استراتیژیک میان شوروی سابق و جمهوری اسلامی ایران نهفته است. ایجاد احزاب کوچک در کنار احزاب مردمی و قوی شیعیان افغانستان، پلان و دسیسه بوده که برخی از نهادهای جمهوری اسلامی ایران برای کند نمودن جهاد در افغانستان پیاده نموده است. تصویب قرار دادن تسلیحات نظامی در اختیار ایران و امضای تمام ۱۳ عضو پولیت‌بورو (اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست) بر زیر ورقه سفید و قرار دادن آن در اختیار مقامات جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب پیشرفته ترین تسلیحات تفحه بوده است که در بدل عملکرد و خوش خدمتی جمهوری اسلامی ایران در قضیه جهاد افغانستان اهداء شده است. بنابرین مخالفت با وحدت، جنابندی ها در داخل حزب وحدت، انشعاب در غرب کابل و قرار گرفتن احزاب و چهره های طرفدار ایران و روسیه در اتحاد استراتیژیک، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و تداوم معنادار آن، همه و همه ریشه در اتحاد استراتیژیک ایران و شوروی سابق داشته است. کنارهم قرار دادن عملکرد، موضعیگیری ها، کمک و مخالفت ها جمهوری اسلامی ایران با جناح و شخصیت های مختلف در افغانستان، بسیار بسادگی، چهره، اهداف و سرمایه گزاری های جمهوری اسلامی ایران را برملا می سازد و افشای همچو اسناد" انتشار جزئیات ناگفته از روابط تهران و مسکو در اواخر دوره شوروی" در ثابت ساختن چهره اصلی و حقیقی جمهوری اسلامی ایران در قضیه افغانستان کمک خوب می تواند.