dansk.smalldari.smallenglish.smallpashto.small

nahimi.dk

ارتباط

سایت ازاد و بی طرف:
مسولیت محتیوی نوشته ها به دوش نویسنده ګان است. لطفاً نوشته ها ، اشعار و سایر مطالب را به ایمیل زیرین ارسال نماید:

email adress

مقاله های تازه

مقاله های بیشتر خوانده شده

نقش آمریکا در جایگاه تجارت مواد مخدر افغانستان

23 / / / 2013
آمریکا درصدد است با سودی که از مواد مخدر بدست می آید گروه های شبه نظامی تغذیه شوند و جنگ و ناامنی همچنان در افغانستان ادامه پیدا کند و "بهانه ماندن آمریکا و غرب همچنان پایدار بماند" و از طرفی غربی ها نیز می توانند به طور گسترده از این تجارت سود ببرند و در قاچاق مواد مخدر سهیم باشند
، سازمان ملل در گزارش اخیر خود با اعلام اراضی تحت کشت کوکنار در شش سال گذشته در ولایت هلمند به قرار ذیل، اظهار داشته است که نیم کوکنار این کشور در مزارع هلمند کشت می شود.

زمین های کشت مواد مخدر طی سالهای 2006 تا 2012
2006: شصت و نُه هزار و 324 هکتار
2007: یکصد و دو هزار و 770 هکتار
2008: یکصد و سه هزار و 590 هکتار
2009: شصت و نُه هزار و 832 هکتار
2010: شصت و پنج هزار و 45 هکتار
2011: شصت و سه هزار و 307 هکتار
2012: هفتادو پنج هزار و 165 هکتار
همچنین تصور می شود که همزمان با افزایش کشت کوکنار در هلمند، تولید مواد مخدر هم بالا رفته باشد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) ضمن ابراز نگرانی اعلام کرد: افزایش کشت کوکنار نه تنها در هلمند بلکه در سراسر افغانستان از جمله در ولایات تخار در شمال و ننگرهار در شرق افغانستان نیز بیشتر شده است.
همچنین این سازمان اعلام کرده که علت افزایش کشت، تولید و سرانجام قاچاق مواد مخدر، "ناامنی" موجود در کشور است. آمار نشان میدهد که حدود 75 هزار هکتار زمین در ولایت هلمند کوکنار کاشته شده و این رقم سه برابر نسبت به سال 2006 میلادی زمانی که نیروهای انگلیسی در هلمند مستقر بودند، بالا رفته است. در برخی گزارش های پیشین، تولید مواد مخدر در افغانستان از زمان حمله آمریکا از سال 2001 تا کنون به 40 برابر افزایش یافته است.
اما ناامنی موجود در افغانستان (عامل تولید مواد مخدر) از کجا ناشی می شود؟
گفتنی است؛ یازده سپتامبر بهانه ای بود برای سرپوش گذاشتن آمریکایی ها بر خواسته های سلطه جویانه خود. واقف بودن به اهمیت ژئوپلتیکی برخی مناطق سبب شد تا به جایگاه ژئوپلتیکی افغانستان به عنوان مهمترین دلیل برای حمله آمریکا به کشور ما بعد از بازی یازده سپتامبر پرداخته شده است.
آمریکا و همپیمانانش پس از حادثه 11سپتامبر به بهانه مبارزه با طالبان به عنوان صاحبان مزارع کشت خشخاش و به بهانه نابود کردن مزارع کشت مواد مخدر به افغانستان حمله کردند. در ابتدا موضوع مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از اهداف اصلی حمله آمریکا به افغانستان تعیین شده بود که البته بعدها موضوع دخالت پنهان قوای انگلستان و آمریکا در توسعه کشت مزارع خشخاش و گسترش این تجارت از سوی پاره ای از گزارش های رسانه ای مطرح شد
یعنی روند رو به افزایش تولید مواد مخدر یک پدیده اتفاقی نبوده و همواره همراهی و حمایت آمریکا و غرب را داشته است؛ چرا که سود و منافع سرشار از مواد مخدر برای مقامات آمریکا و انگلیس در خور توجه بوده است و با توجه به اینکه ولایت هلمند بیشترین میزان تولید تریاک را در سایر ولایات افغانستان دارد؛ لذا تلاش انگلیس از ابتدای حضور نظامی خود در افغانستان برای استقرار بیشترین نیروی خود در این ولایت تصادفی نبوده است .
بنابراین غرب و اروپا به نام مبارزه با مواد مخدر وارد افغانستان شدند و در عمل از این منبع هنگفت سود می برند. افغانستان به عنوان اصلی ترین منبع تولید تریاک جهان این فرصت را به آمریکا می دهد که بازار مواد مخدر را در دست بگیرد و از سود ناشی از آن سهم ببرد. اگر چه کشاورزان تولید کننده مواد مخدر سودی عایدشان نمی شود؛ اما بیشترین سود را مافیای مواد مخدر به جیب می زنند و سود حاصل از فروش مواد مخدر منابع مالی گروه های شورشی و طالبان را همچنان تامین می کند.
درباره استراتژی آمریکا در مبارزه با مواد مخدر نیز باید گفت: "استراتژی غرب و آمریکا در مساله مبارزه با مواد مخدر این گونه تعریف می شود که در صورت مساله، این مبارزه تداوم یابد و همچنان ادامه داشته باشد و به شکست مواد مخدر و تولید کنندگان آن نینجامد. چرا که وجود بهانه ای برای تحقق اهداف استراتژی آنها لازم است که از جمله آنها تروریزم و مواد مخدر می باشد."
آمریکا درصدد است که با سودی که از مواد مخدر بدست می آید گروههای شبه نظامی تغذیه شوند و جنگ و ناامنی همچنان در افغانستان رواج پیدا کند و "بهانه ماندن آمریکا و غرب همچنان پایدار بماند" و از طرفی غربی ها نیز می توانند به طور گسترده از این تجارت سود ببرند و در قاچاق مواد مخدر سهیم باشند و بی شک آمریکا و کشورهای اروپایی از طریق قاچاق مواد مخدر منافع زیادی بدست می آوردند.
از سوی دیگر تجارت مواد مخدر می تواند به ناامنی مرزها و اخلال در امور کشورهای همسایه دامن زند، که غرب از این مساله نیز نفع می برد. بنابراین اگر چه مساله مواد مخدر اصلی ترین دلیل حضور آمریکا در منطقه نمی باشد اما نمی توان اهمیت این موضوع را برای آمریکا نادیده گرفت .
اما دیدگاه دولت افغانستان در این رابطه چه بوده است؟
بر کسی پوشیده نیست که این افزایش چند برابری بدون حمایت غربیها و برخی مقامات بانفوذ افغانستان مقدور نیست. ولی سخنان مسوولان و مقامات نشان می دهد که آنها بر این باورند بیشترین علت افزایش کشت مواد مخدر در کشور حمایت انگلیس و آمریکا می باشد